El principal resultat esperat és el desenvolupament d'una planta de tractament de residus de demostració que permeti a les administracions complir amb les directives europees en matèria de gestió de residus amb una capacitat anual de 30.000 tones de rebuig RSU.

El principal resultat esperat és el desenvolupament d'una planta de tractament de residus de demostració que permeti a les administracions complir amb les directives europees en matèria de gestió de residus (Directiva 1999/31 CE i la Directiva 2006/12/CE) amb una capacitat anual de 30.000 tones de rebuig RSU.

Més enllà dels resultats previstos per a cadascuna de les accions, el resultat final del projecte s'estableix des del territori que es pren com a referència. Veure quadres adjunts:

 

- Situació inicial (2008).

Fracció de rebuig generat pels municipis participants destinats al tractament final 40.000 tones / any (Destinat a múltiples instal•lacions finalistes)
Dades proporcionades per l'Agència de Residus de Catalunya

- Situació de residus prevista (2012)

Fracció de rebuig generat pels municipis participants a la unitat de demostració KDV 40.000 Tones / any
Producció Dièsel 15.000 Tones / any
Unitat de Rebuig KDV
3.000 Tones / any (destinat a instal•lacions finalistes)
Estalvi en emissions 44.000 Tones CO2 / any
Estimació realitzada per Griñó Ecologic

 The Project plans the certification of a fuel Diesel A that complies with the regulation EN590.

Parameter Segons la noma A 590
Unitat Mètode
Índex del Cetà
Densitat de 15 º C
> 46
Entre 820 i 845
Kg/m3 ASTIM 4737-04
ASTM D4052-96(2002) e1
Policíclics aromàtics
Hidrocarburs
<11 % m/m UNE-EN 12916-07
Sulfur <0,10 % m/m IP 336-04
Destil•lació a 760 mmHg     ASTM D 86-09
65% recollit
80% recollit
>250 ºC
ºC
 
85% recollit
95% recollit
<350
<360
ºC
ºC
 
Viscositat cinemàtica a 40º C
Punt d'inflamació
Entre 2,00 y 4,50
>55
mm2/s
ºC
ASTM D 445-06
ASTIM D 93-08
Filtre fred punt d'obstrucció
Residu Micro-carbonós
<-10
<0,30
ºC
% m/m
UNE-EN 116/AC-99
ASTIM D 4530-07
Lubricació
Aigua
<460
<200
µm
mg/kg
UNE-EN 12662-99
UNE-EN ISO 6245-03
Contaminació total
Ash
<24
<0,01
mg/kg
% m/m
UNE-EN 12662-99
UNE-EN ISO 6245-03
Corrosió de la làmina de coure
Estabilitat a l'oxidació
1 Classe
<25
g/m3 ASTM D 130-04E1
ASTM D 2274-03a
Color
Transparència i brillantor
L.2
Grup
  ASTM D 1500-07
ASTIM D 1500-07

 

logo life
logo life
MAPA WEB . AVíS LEGAL