És la primera implantació d'una nova tecnologia de recuperació de residus, que converteix el RSU d'una regió urbana representativa en dièsel sintètic, en Diesel R.

A través d'aquest projecte Griñó té com a objectiu, desenvolupar la primera aplicació demostrativa de la tecnologia de despolimerització catalítica per tractar les fraccions de residus no reciclables generats per una àrea urbana representativa.

Això representa una solució eficient amb el medi ambient i d'alta capacitat (30.000 tones / any de residus no aprofitables ).

El seu objectiu és oferir una eina tecnològica en el final del procés (tant ambiental com econòmica i que comporti un retorn a nivell social i l'acceptació de la població) per permetre el compliment de les directrius establertes per la Directiva 1999/ 31 CE del Consell , de 26 d'abril de 1999, en l'abocament de residus (DOCE nim . l 182 , del 16 de juliol de 1999) .

A través d'aquesta proposta es pretén desenvolupar una planta de demostració que utilitza una tecnologia capaç de convertir les fraccions de residus orgànics no utilitzables (com Residus Sòlids Urbans) en dièsel sintètic perfectament intercanviable amb el dièsel convencional. La innovadora idea és produir un producte d'energia d'alt valor afegit (com dièsel), que li dóna al procés una gran viabilitat econòmica i d'alt valor ambiental (combustible alternatiu amb emissions considerades neutres).

Amb l'execució d'aquest projecte de demostració es persegueixen els següents objectius :

a) Una demostració a gran escala.
b ) Capacitat de repetició .
c ) Proporcionar una solució eficaç per diversificar la deposició en abocador.
d) Oferir una energia d'alta eficiència alternativa en la valoració (conversions al voltant del 50 %)
e) La reutilització del combustible per alimentar la flota captiva responsable de la recollida de residus, posar fi al cicle dels residus.
f) Millorar la tecnologia actual i posicionar-se com el MTD en termes de tractament de les fraccions de residus no aprofitables.

 

logo life
logo life
MAPA WEB . AVíS LEGAL